Katten Tiger ormbiten, nu har svullanden under haka och kind gått ner.