1) Petra: Skattkammaren, Khazne al-Firaun. /Originalet (precis så ”Bländad av Ljuset” som jag kände mig.